fll face

slide sim 03

أدب الطفل

جماليات السرد العربي القديم
منهجية البحث الأدبي

السرديات العربية الحديثة

الآداب العالمية المعاصرة

الفرنسية

الأدب الصوفي
قضايا النص الشعري القديم
قضايا النص الشعري العربي الحديث

الأدب العربي     والاستشراق

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps