fll face

slide sim 03

الـــــمــــــــــواد الفوج 01 الفوج 02 الفوج 03 الفوج 04 الفوج 05
TD EX TD EX TD EX TD EX TD EX
التعليميات التطبيقية
علم النفس اللغوي
تعليمية اللغة العربية
علم الأسلوب
منهجية البحث اللغوي
تطبيقات لغوية
البرمجة اللغوية
أدب مقارن
الإعجاز اللّغوي
ترجمة المصطلحات اللغوية

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps