fll face

slide sim 03

الـــــمــــــــــواد الفوج 01 الفوج 02 الفوج 03 الفوج 04
TD EX TD EX TD EX TD EX
قضايا النص الشعري القديم
جماليات السرد العربي القديم
قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر
السرديات العربية الحديثة والمعاصرة
منهجية البحث الأدبي
أدب الطفل
الآداب العالمية المعاصرة
الأدب الصوفي
الأدب العربي والاستشراق
لغة أجنبية متخصصة

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps