fll face

slide sim 03

الـــــمــــــــــواد الفوج 01 الفوج 02 الفوج 03 الفوج 04 الفوج 05 الفوج 06
TD EX TD EX TD EX TD EX TD EX TD EX
النص الأدبي العربي الحديث
النقد الأدبي الحديث
علم الصرف
اللسانيات العامة
نظرية الأدب
الأسلوبية و تحليل الخطاب
مدخل إلى الأدب المقارن
علم الدلالة
أصول النحو
اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي)

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps