fll face

slide sim 03

نقاط قسم الأدب العربي
السنة الأولى ليسانس
السداسي الأول
السداسي الثاني
السنة الثانية ليسانس

السداسي الأول

ادب عربي

لغة عربية

السداسي الثاني
السنة الثالثة ليسانس

السداسي الأول

ادب عربي

لغة عربية

السداسي الثاني
الأولى ماستر
السداسي الأول
السداسي الثاني
الثانية ماستر
السداسي الأول
السداسي الثاني

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps