fll face

slide sim 03

 

أدب مغاربي (أدب)

أصول النحو (لغة)

علم الدلالة (لغة)

أدب شعبي (أدب

نص أدبي حديث  

لسانيات عامة
فرنسية

نظرية الأدب

أسلوبية وتحليل الخطاب

 
مدخل أدب مقارن نقد أدبي حديث

علم الصرف

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps