fll face

نماذج تقارير دكتوراه علوم باللغة العربية 

 

نماذج تقارير دكتوراه علوم باللغة الفرنسية    

Annexe. 01.A   

Annexe. 02      

Annexe. 05     

Annexe. 06    

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps